Ieder één voor Een Hart voor Limburg – Ieder bedrijf 1€/werknemer

Wat?

Ieder één voor Een Hart voor Limburg is een solidariteits- en fondsenwervingsactie ten voordele van de projecten van Een Hart voor Limburg, georganiseerd door Voka – Kamer van Koophandel Limburg en het Streekfonds Een Hart voor Limburg.
De maatschappij draagt bij tot het succes van iedere ondernemer.  Via deze actie roepen we dan ook op om ook iets terug te doen voor die maatschappij, meer bepaald voor hen die onze toekomst zijn, onze Limburgse kinderen!
Bedoeling is om samen met je personeel jullie hart te laten zien, jullie hart voor ondernemen, jullie hart voor de regio, jullie hart voor de vele kwetsbare kinderen in onze provincie.
We hopen om op deze manier (minstens) 1 euro per medewerker te mogen ontvangen.

 

Waarom?

Kind zijn, jong zijn: ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt en welke plek je daar zelf zal innemen.  Een boeiende tocht, met warme steun van gezin en omgeving. Maar soms ook hard en confronterend. Kil en afwijzend. 

Een Hart voor Limburg wil kinderen die vaak struikelen op deze tocht of (te snel) aan de kant geschoven worden kansen geven om (opnieuw) aan te sluiten, om mee te doen en om erbij te horen. 

In de eerste plaats gaat het om kinderen met een beperking. Dat zijn zieke kinderen, kinderen met een fysieke of mentale handicap, kinderen met emotionele of gedragsproblemen, kinderen met leer -of ontwikkelingsstoornissen (en daardoor een speciale onderwijsbehoefte). 

Een Hart voor Limburg bekijkt het echter ruimer en is er ook voor kinderen in kans armoede. Deze kinderen kunnen de aansluiting met de maatschappij mislopen, niet als gevolg van een beperking eigen aan het kind, maar door risico’s ingebed in de sociaaleconomische situatie waarin het kind opgroeit.

Dankzij de solidariteit van vele Limburgers kunnen we dat verschil maken!
Ieder jaar kunnen organisaties, verenigingen en scholen een projectaanvraag indienen.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan een aantal criteria voldaan worden.  Zo moeten ze uiteraard kansenbevorderend zijn, de ontwikkeling stimuleren en een langetermijnvisie hebben zodat duurzame resultaten kunnen gegarandeerd worden.

Een Hart voor Limburg kan dan ook een schitterend rapport voorleggen. Aan het einde van het werkingsjaar 2018 hebben meer dan 500 lokale projecten middelen ontvangen, goed voor een indrukwekkende totale som van meer dan 3 miljoen euro!  

 

De opbrengst van deze actie gaat dan ook integraal naar de projecten van Een Hart voor Limburg. Voor meer informatie over de werking en de gesteunde projecten kan u terecht op www.ehvl.be 

 

Wanneer?
De actie loopt van donderdag 7 juni tot en met donderdag 14 september 2018. 

Afrekening?

Op 14 september verwelkomen we u graag tussen 12 en 14 uur om even binnen te springen in het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt.

We zetten u dan graag in de bloemetjes terwijl alle bedragen worden opgeteld. 

 

Kunnen we  ook op uw € rekenen?
U kan uw bijdrage storten op het rekeningnummer van Een Hart voor Limburg  BE 79 733-3733339-33 met als gestructureerde mededeling ***185/0110/02320***.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking. 

 

Nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze actie?  Aarzel niet en neem contact op met 

  • Johan Grauwels Directeur communicatie Voka – Kamer van Koophandel Limburg

011 56 02 00 of via  

 

Kunnen we ook op u rekenen?

 

Met hoopvolle groet,