• G-Gym 'Ik ben er ook'

Kinderen en tieners met o.a. ASS hebben vaak meer moeite om een sport te kiezen die ze leuk vinden. Vaak hebben ze te maken met onzekerheid en minder zelfvertrouwen omdat de wereld om hen heen te snel gaat voor hen. Om isolatie en drop-out te voorkomen werd G-Gym “Ik ben er ook” opgericht; een vereniging voor kinderen met autismespectrumstoornis waar men in een veilige omgeving een ruim sportaanbod kan aanbieden.

Project: G-Gym ook voor tieners

Omdat de nood aan een dergelijke sportvereniging zo hoog lag zijn we gestart met een tienerwerking. Binnen het project willen we de tieners begeleiden naar de reguliere sportclubs door regelmatig initiatielessen te organiseren. Daarnaast nodigen we trainers uit om bij ons lessen te komen geven, zodat tieners het aanbod leren kennen. Zo bekomen we een win-win: de trainers van reguliere sportclubs trainen we in hun omgang met kinderen met ASS. We willen kennis en ervaring delen en bruggen bouwen met als 1 doel: jongeren meer kansen geven en taboe doorbreken.

Ga terug naar overzicht