youtube facebook flickr
Sterrendiner levert 180 750 euro op
Ukelila
Gids 2015

Orthopedagogische Groep Limburg - Campus Bethanië vzw

 

De instelling biedt residentiële opvang aan kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Vanuit een sterke orthopedagogische inspiratie, aangevuld met een multidisciplinaire therapeutische benadering, is het kerndoel de kinderen en jongeren op middellange termijn terug naar huis te integreren.

Projecten:

- 'Straffe Toeren bouwen bruggen tussen ouders en hun kinderen': het streven is dat iedere jongere parallel aan de behandelingsdoelen een sportieve en/of creatieve competentie verwerft. Naast de focus op de uitbreiding en versteviging van de competenties van de jongeren zelf, wil dit project ook de link leggen met hun ouders en deze de kans geven om hun ouderlijke vaardigheden aan te scherpen.

- 'Wonderland': het project is een vast onderdeel van het behandelingsaanbod. Via een verhaal, rollenspel en beeldend werken beoogt het de kinderen stil te laten staan bij hun gevoelens om er zo meer vat op te krijgen. De financiële steun zal aangewend worden om de vormgeving van 'Wonderland' aan te passen: nieuwe poppen, poppenkast, geluidsinstallatie enz.

OGL Campus Bethanië
Genk
089/32.95.55


http://www.ogl.be/