Projectoproep 2018

 

 

De oproep tot projecten 2018 is officieel afgesloten op 13 september 2017.

U kunt hier kennismaken met alle lopende projecten. 

 

 

Wie kan een project indienen? 

 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen. 


Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.


Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.


 Hoe kan u steun aanvragen?

 

Om in aanmerking te komen voor projectsteun kan u online een kandidaatsdossier indienen bij het Streekfonds Een Hart voor Limburg. De projectoproep en het kandidaatsdossier zullen via deze site beschikbaar zijn vanaf eind mei 2018.