De BIM-werkwijze staat voor 'beleven in muziek'. Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat het kind of de volwassene de muziek tijdens de muziekactiviteiten rechtstreeks op het lichaam ervaart. De begeleider vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is zoals bijvoorbeeld sterk-zacht of vlug-langzaam door aanraking op het lichaam van het kind of de volwassene. Hierbij gebruikt de begeleider verschillende materialen. De beleving wordt versterkt door ook gebruik te maken van aromatische oliën die de sfeer van de muziek weergeven. 

Het hele lichaam, alle zintuigen worden geprikkeld. De duidelijke opbouw in de muziekactiviteiten bevordert bij iemand met een ernstig meervoudige beperking het ordenen van zijn ervaringen. De fysieke beleving van de klankeigenschappen van de muziek zorgt dan weer voor de bewustwording van het eigen lichaam, de omgeving en de begeleider. 

 

Door deze nieuwe manier van muziek beleven probeert men een basisveiligheid te creëren waardoor er nieuwe kansen ontstaan tot contact maken, interactie, communicatie, … De belangrijkste pijlers van deze muziekbelevingsvorm zijn plezier beleven en tot rust komen.

Een Hart voor Limburg steunt met 5 700 euro.

Ga terug naar overzicht