… om te komen tot een Jeugdzorg meer op maat van ouders en jongeren.

 

‘Parti’ staat voor participatie, ‘Van’ staat voor caravan.  

‘Parti Van’ is een mobiel concept dat uiteenlopende workshops aanbiedt waarbij participatie steeds de centrale gedachte is.  Het project wil op een duurzame, creatieve en laagdrempelige manier participatie realiseren, op korte en lange termijn, bij uiteenlopende betrokkenen.  Een betere jeugdhulp, gerealiseerd door meer inspraak van jongeren en hun brede context, heeft een belangrijk effect op de kansen van jongeren, hun zelfbeeld en mogelijkheden.

Een Hart voor Limburg steunt met 7 500 euro.

Ga terug naar overzicht