Op maandag 12 maart 2018 vond in het Provinciehuis te Hasselt de plechtige uitreiking plaats van de prijzen van steden en gemeenten voor wat betreft de prijskamp van de jonge duiven op Bourges van 5-8-2017.
De eigenaar van de eerste jonge duif in Limburg, de tandem Rodiers-Pattyn nam uit handen van de Heer Gouverneur de "Prijs van de Gouverneur" in ontvangst.
Tevens vond de symbolische overhandiging van de cheque t.v.v. 'Een Hart voor Limburg' plaats. De vertegenwoordigster van dit initiatief, mevrouw Kristie Deckers, mocht de cheque in ontvangst nemen. Het bedrag dat wordt bijeengebracht door de Limburgse liefhebbers die deelnemen aan de provinciale Chevrainvilliers vluchten, werd door het provinciaal comité van de KBDB afdeling Limburg afgerond naar boven zodat het mooie bedrag van 2.000 euro kon worden geschonken.
Wij danken de heer Gouverneur voor de mooie omkadering en zijn aanwezigheid, alsook alle afgevaardigden van de Limburgse gemeenten en steden en uiteraard alle aanwezige laureaten, die wij via deze weg nogmaals feliciteren.

Ga terug naar overzicht