… en kinderen de mogelijkheid om naar hartenlust te komen spelen in het jeugdhuis in Kolderbos.

 

Spelen is immers per definitie leren en ontwikkelen.

Bewegingsspelen stimuleren de gehele motoriek: het lichaamsbewustzijn, evenwicht en coördinatie, het sterkt de ontwikkelende spieren. Constructief spel, zoals knutselen of spelen in een zandbak, zorgt voor ruimtelijk inzicht, bevordert de fijne motoriek, geeft een kind een manier om zijn innerlijke belevingswereld en fantasie vorm te geven. Via imitatiespel, denk aan 'winkeltje spelen', krijgen kinderen inzicht in de complexe wereld van volwassenen, experimenteren ze met sociale omgangsvormen, leren ze onderlinge afspraken maken, ... Het spel prikkelt het creatief en probleemoplossend denken. 

 

Spelen is letterlijk van levensbelang om uit te groeien tot competente volwassenen. Hoe rijker de spelervaring van het jonge kind, zoveel te vaardiger het wordt. Of het nu gaat om schoolse vaardigheden of sociale ... Het spel is steeds de basis. En daar knelt het schoentje vaak voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare milieus.

 

Gigos wil daarom enkele lokalen opnieuw inrichten en voorzien van nieuw en aangepast speelmateriaal voor de jongsten om een omgeving te creëren die uitnodigt om te spelen, te experimenteren en te ontdekken. Een omgeving die bovendien is afgestemd op hun ontwikkelingsfase. 

Met de steun van Een Hart voor Limburg (3 700 euro) zal Gigos in de komende jaren deze groeiende groep een kwalitatief vrijetijdsaanbod kunnen aanbieden waarbinnen zij de nodige basisvaardigheden kunnen opdoen die hen sterken in hun verdere leven.

Ga terug naar overzicht