… jongeren langer dan de gemiddelde asielzoeker in het opvangcentrum verblijven, stromen ze na één jaar OKAN-onderwijs door naar het regulier onderwijs.  Daar worden ze onmiddellijk geconfronteerd met het ‘digitale tijdperk’.  Jongeren moeten online oefeningen maken, huistaken uploaden, cursussen downloaden en schoolresultaten online raadplegen.  Hiervoor hebben ze degelijke computers/laptops, software (tekstverwerking, rekenbladen, …) en internet nodig.

 

Deze laptops komen in een speciaal daarvoor ingericht lokaal waar de jongeren een rustige leeromgeving vinden.  Naast de laptops is er ander educatief materiaal ter beschikking zodat de huiswerkklas er ook kan plaatsvinden.  De huiswerkklas wordt tijdens het schooljaar dagelijks begeleid door vrijwilligers en studenten lerarenopleiding.  Zij helpen jongeren met hun schooltaken, studeren, enz.  Op deze manier wordt alles in één ruimte ondergebracht.

Verder biedt het opvangcentrum vormingen/lespakketten aan zodat de minderjarigen veilig en bewust leren omgaan met internetgebruik en computers in het algemeen.

Een Hart voor Limburg steunt met 5 000 euro.

Projecten die we steunen

Ga terug naar overzicht