... naar concrete tips rond onderwerpen als: ‘Hoe voor een groep staan’, ‘hoe als leiding functioneren’, spelbagage en begeleidershouding.

 

In het kader van het project ‘Geen limieten, wel genieten … samen over de grenzen’ organiseren deze jongeren op woensdag 3 juni van 16u tot 19u zelf een speeldag. Gedurende 6 voorbereidingsdagen wordt deze groep vrijwilligers gesterkt in hun organisatorische en creatieve vaardigheden om vorm te geven aan de speeldag ‘binnenste-buiten’. Dit gaat zowel over de praktische uitbouw van deze dag als in het ontwikkelen van spelen, het omgaan met kwetsbare groepen en het verzorgen van zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het project richt zich ook op de ouders van maatschappelijk kwetsbare kinderen omdat ze zelden zicht hebben op de invulling van vrije tijd door deze jeugdwelzijnswerkingen. Ze zijn niet altijd bekend met het aanbod en het sociaal nut ervan. Dit project geeft daar transparantie in door de ouders actief te betrekken.

Een Hart voor Limburg steunt met 3 600 euro.

Ga terug naar overzicht