Projectoproep 2018

 

Een Hart voor Limburg wil in 2018 opnieuw projecten ondersteunen die kansen bevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

 

De projectoproep richt zich op initiatieven die kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving.

 

De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz.

 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz.

 

Zowel feitelijke verenigingen, vzw’ s als publieke instanties kunnen een project indienen. Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.

 

De projectoproep start op 24/05/2017 en eindigt op 13/09/2017.

 

Meer informatie op onze website of via mail info@ehvl.be

 

Kent u een organisatie die werkt met en voor kinderen; breng hen dan zeker op de hoogte van deze oproep.

Ga terug naar overzicht