De selectie gebeurt door een  onafhankelijke jury met zeer uiteenlopende competenties in de sociale sector. Voor 2016 zet Een Hart voor Limburg in op meer participatie.

Coördinator Viviane Michiels: 'Het is belangrijk dat projecten niet louter focussen op het individuele kind, maar juist op het kind in relatie tot zijn directe leefomgeving. Als de organisatie erin slaagt ouders, school, buurt, opvang of jeugdclub te betrekken bij het project, versterk je zo ook het draagvlak en dus ook de kans op slagen. Daarnaast vragen we ook meer resultaatsgebondenheid. De organisaties moeten in hun voorstel ook kunnen aangeven welke resultaten ze willen behalen.

In 2016 wil een Hart voor Limburg om en bij 225.000 euro uitdelen, met een maximale steun van 7.500 euro per project. Zo hadden we voor 2015 97 ontvankelijke projecten waarvan we er 45 gehonoreerd hebben. Het totaalbudget dit jaar was 225.662 euro. Dat is vergelijkbaar met 2016.'

 

'We gaan nu ons twaalfde jaar in', zegt Viviane Michiels. 'Eind dit jaar zullen we in het totaal 417 projecten in Limburg mee gefinancierd hebben voor 2.290.000 euro. In het begin bestond de doelgroep vooral uit zieke kinderen of kinderen met een beperking. Nu gaat een grote helft van onze steun naar projecten voor kansarme kinderen. Als streekfonds willen we relevant blijven. In Limburg kan je niet om kansarmoede heen. Eén op 9 kinderen hier wordt geboren in een kansarm gezin. Kinderen die barrières ondervinden op vele vlakken: sociaal, financieel, maar ook op vlak van gezondheidszorg of mobiliteit. Die kinderen willen we sterker maken, meer kansen geven.'

 

 

Het sociale werk raakt Michiels nog altijd: 'Wij gaan regelmatig en naar toonmomenten van projecten die we steunen. Naar de ouders, naar de vereniging, naar de school… Steeds weer raakt het hoe mensen in het veld de leefsituatie van een kind positief trachten te beïnvloeden. Misschien niet altijd fenomenale verwezenlijkingen, en vaak is het ook met vallen en opstaan, maar voor het kind in kwestie is het altijd weer iemand die het verschil kan maken. Daar gaat het om. Helaas hebben we geen budget om de wereld te veranderen. Vaak geven we net ook geld aan projecten die met experimentele zorg bezig zijn. Die nog op geen enkele manier regulier betoelaagd worden, maar daar wel achteraf voor in aanmerking kunnen komen. Omdat ze intussen via een Hart voor Limburg bewezen hebben dat het werkt.'

Ga terug naar overzicht