… meedragen maakt het echter niet altijd eenvoudig om een veilige aarding te vinden in het pleeggezin. Soms is specifieke therapie voor een kind (en zijn omgeving) nodig. Deze therapie wil Pleegzorg Limburg bieden in de spelkamer.

De middelen van het Een Hart voor Limburg (3 000 euro) gaan naar methodieken en spelmateriaal die binnen het uit te bouwen therapeutisch aanbod van Pleegzorg Limburg passen.

Ga terug naar overzicht