… spreekt kwetsbare gezinnen aan. De eerste vraag van gezinnen is vaak huiswerkbegeleiding. De vrijwilligers signaleren dat ouders soms een beperkte definitie van leren hanteren: spelen is voor hen niet leren. Het didactische spelmateriaal kan daarbij een geweldige hulp zijn. 

DOMO Hasselt heeft veel anderstalige gezinnen en door het gebruik van talige spelen kan nieuwe woordenschat geïintroduceerd en fantasie gestimuleerd worden. Dat is trouwens even belangrijk voor autochtone kinderen uit een kwetsbaar milieu. 

Er zijn ook materialen die kinderen uitdagen om gevoelens te erkennen en te verwoorden en materialen die gesprekken over kwaliteiten, zelfbeeld, studiekeuze en toekomstmogelijkheden kunnen vergemakkelijken.

De materialen verhogen de mogelijkheden van kinderen om zich uit te drukken. Het gebruik heeft impact op hun sociale vaardigheden, hun fantasie en het kan hun sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen.

Een Hart voor Limburg steunt met 2 500 euro.

Ga terug naar overzicht