... op de noden van gezinnen waarbij (kans op) taalproblemen aanwezig zijn, richt het CKG leeshoeken in om ouders en kinderen te helpen, te stimuleren en te inspireren om op een speelse manier met taal bezig te zijn. Ouders kunnen in deze leeshoeken samen met hun kind, onder begeleiding, in een veilige omgeving oefenen hoe ze thuis op een speelse manier kunnen werken aan de taalontwikkeling van hun kind.

 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren op taalvaardigheid en meer leesplezier ervaren na het volgen van een gezinsgericht taalstimuleringsprogramma. Bovendien is er een positief effect op de omgeving: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en spelen met taal en zien er meer en meer het belang van in. 

 

Taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de algemene ontwikkeling van het kind. Het beïnvloedt het welbevinden van het kind, de emotionele en intellectuele groei van het kind, de relaties met andere kinderen en volwassenen en zijn integratie in de maatschappij. Taalstimulering maakt deel uit van de strijd tegen uitsluiting.

 

Indien Nederlands niet de thuistaal is, zoals bij vele kinderen uit de doelgroep van het CKG De Stap, ligt de nadruk op het belang van de samenhang tussen de waardering van de thuistaal en het stimuleren van het gebruik van het Nederlands.

Een Hart voor Limburg steunt met 7 000 euro.

Ga terug naar overzicht