Dikwijls hebben de kinderen en kleuters in het opvangcentrum een gedrag ontwikkeld om te overleven. Dit leidt er toe dat ze niet hebben geleerd om hun emoties, angsten, opgekropt verdriet, woede, … te uiten met lichamelijke klachten als gevolg. Met de snoezelactiviteiten wil het opvangcentrum daarop aansluiten en de kinderen en kleuters helpen in hun ontwikkeling.

 

In de speel- en snoezelruimte genieten de kinderen en kleuters op een veilige en rustige manier van zintuiglijke prikkels. De aanwezige materialen doen een beroep op het ruiken, proeven, kijken, voelen en horen. Ze verhogen het welbevinden van de kinderen.

 

Kinderen die zich goed voelen leren ook vlot met anderen omgaan, leren voor zichzelf opkomen, kunnen emoties een plaats geven en zijn beter in staat om in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water te houden.

 

Een Hart voor Limburg steunt met 7 500 euro.

Ga terug naar overzicht