… is er bij deze jongeren vaak agressie, niet kunnen omgaan met de druk, ... Om deze jongeren en hun klasgenoten te beschermen, krijgen zij les in de viaductklas. In deze klas zijn er meer mogelijkheden om individueel te werken. Ook probeert deze werking in te spelen op de specifieke noden en talenten van de leerling.

 

Door dit project wil BuSO KIDS-Hasselt het negatief zelfbeeld van de jongeren ombuigen naar positiever denken en de directe omgeving positief beïnvloeden en erbij betrekken. 

In dit project kunnen de jongeren vaardigheden en attitudes ontwikkelen en hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten. Via het aanleggen van een tuin, het inrichten van houtbewerking, het installeren van een ergotherapeutische werking en het aanbieden van sport en vrijetijdsbesteding tracht men een transfer te maken naar de directe leefomgeving. Dit kan de toekomstperspectieven van de jongeren vergroten. De leerkrachten kunnen het resultaat zien van wat ze samen met de jongeren hebben gedaan.

Een Hart voor Limburg steunt met 7 500 euro.

Ga terug naar overzicht