Coca-Cola

Ons bedrijf is sinds 1928 in België aanwezig en heeft een sterke lokale aanwezigheid. Coca-Cola voelt zich dan ook nauw verbonden met al wat reilt en zeilt in Limburg. Ons bedrijf kan het maar goed hebben als de lokale gemeenschap waarin we werken het goed heeft. Daarom zullen organisaties als 'Een Hart voor Limburg' steeds een partner vinden in Coca-Cola België.

Meer partners