De Bloesem

De Bloesem is een school voor buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die voorziet in de onderwijsbehoeften van licht-, matig- en ernstig mentaal gehandicapte kinderen (type 1 en 2) en kinderen met een normale intelligentie en leerstoornissen (type 8).

Project: Speelleertuin voor kinderen met autisme

De Bloesem wil in een afgebakend en beschermd gebied een tuin aanleggen waar leerlingen met autisme en/of structuurafhankelijke kinderen, op een visueel verduidelijkte manier bewegings-, vrijetijds- en sociale vaardigheden kunnen aanleren in buitenlucht en via deze tuin ook kunnen deelnemen aan integratieprojecten. De steun wordt besteed aan de aankoop van een modulair speeltuig waarvan de modules en activiteiten aangepast zijn aan de noden van de kinderen.

BSBOGO De Bloesem
Sint -Truiden


http://www.debloesem.be/

Organisatie
De Bloesem
De Bloesem