De brug

 

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar. Dit kunnen leerlingen zijn met een leerstoornis (type 8), met een lichte mentale achterstand (type 1) of met een matig tot ernstige mentale achterstand (type 2). De school beoogt voor deze leerlingen een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij, zowel naar kennis als naar vaardigheden.

Project: Uitbreiden van het dyslexiebeleid door het aankopen van digitale leermiddelen voor de dyslexieklas.

De Brug vzw
Maasheide z/n - 3580 Beringen

Organisatie
De brug
De brug