De Meander vzw

 

De Meander is een voorziening voor personen met een mentale of een mentaal-motorische handicap. Naast de dienst beschermd wonen en een heel aantal tehuizen voor niet-werkenden is er in deze voorziening ook een internaat. Hier verblijven 20 jongeren van 13 tot 21 jaar met een ernstig verstandelijke handicap, in hoofdzaak in combinatie met een autismespectrumstoornis en een bijkomende beperking.

Project: Speeltuin op maat

Het project heeft tot doel om jongeren met een ernstig verstandelijke handicap, voornamelijk in combinatie met autismespectrumstoornis of een bijkomende beperking, hun vrije tijd op een ontspannende en ontwikkelingsgerichte manier te laten invullen. Met de aanleg van een speeltuin trachten we een nog ruimer vrijetijdsaanbod te creëren. Het is daarbij van belang dat de jongeren na school kunnen spelen in een beschermde omgeving die voldoende structuur en veiligheid biedt. Tevens biedt de aanleg van een speeltuin de mogelijkheid om doelstellingen rond grove en fijne motoriek en sociale vaardigheden te formuleren.

De Meander
Stokkemerbaan 147 - 3650 Dilsen-Stokkem


http://www.demeander.be/

Organisatie
De Meander vzw
De Meander vzw