De RegenbOog vzw

 

De regenbOog is een vrijetijdscentrum in Genk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of mentale handicap. De regenbOog wil dat gehandicapten gelijke kansen krijgen in hun vrije tijd en biedt hiervoor en brede waaier van activiteiten aan. Anderzijds stimuleert en begeleidt de regenbOog andere initiatiefnemers om deze vrijetijdsactiviteiten uit te bouwen.

Project: Handicap in kwadraat

Met het project wil de regenbOog de buitenschoolse opvang meer toegankelijk maken en beter afstemmen op de specifieke behoeften van kinderen met een handicap uit kwetsbare gezinnen. Het zijn kinderen met een dubbele handicap waarvoor de regenbOog speeltuigen wil aankopen die de sensomotorische ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Kinderopvang speelt voor deze kinderen een beschermende factor die tegenwicht biedt aan risicofactoren.

De RegenbOog vzw
Weg naar As 60 - 3600 Genk
089/35.85.65


http://www.deregenboog.be/

Organisatie
De RegenbOog vzw
De RegenbOog vzw