Groep Intro vzw

 

Groep Intro is een professionele organisatie voor vorming, opleiding, arbeidstrajectbegeleiding en werkervaringen. Groep Intro ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun zoektocht naar zinvolle arbeid, opleiding en vrijetijdsbesteding, om zo aansluiting te vinden bij de maatschappij

Project: Brandbuik

Brandbuik staat voor straattheater van jongeren uit de residentiële bijzondere jeugdzorg rond thema's als weerbaarheid, levensplanning, kwetsbaarheid.De jongeren werken onder begeleiding van een theatermaker zelf een straattheaterproductie uit, die zal getoond worden in de gemeenten waar de jongeren vandaan komen. Op het einde van het werkjaar hebben de jongeren een kwalitatief, artistiek en inhoudelijk hoogstaand straattheater ontwikkeld dat de leefomgeving stimuleert om over de eigen grenzen te kijken en een blik opent voor de visie en leefwereld van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Groep Intro vzw
Molenblookstraat 1 - 3600 Genk


http://www.groepintro.be/

Organisatie
Groep Intro vzw
Groep Intro vzw