BuSo De Wissel

 

Deze school vervult in de huidige maatschappij een dubbele taak: onderwijs en opvoeding. Naarst het doorgeven van specifieke vakkennis en vaardigheven, beoogt deze een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid van elke jongere. Verstand, gevoel,wil en motoriek moeten verder getraind worden om de jongere optimaal te laten ontwikkelen tot een gelukkige en zelfstandige volwassene.

Project: Studio ter bevordering van de zelfredzaamheid.

Doelstelling is het inrichten van een studio ter bevorderen van de zelfredzaamheid in de samenleving. Er wordt de nodige accommodatie voorzien om de huishoudelijke activiteiten aan te leren zodat de jongere met een mentale handicap zelfstandig kan functioneren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemer kan voldoen aan de instapvereisten voor het begeleid wonen.

BuSo De Wissel

Arbeidsstraat 66

3600 Genk

089/38.03.49

http://www.de-wissel.be/

Organisatie
BuSo De Wissel
BuSo De Wissel