CAW Sonar vzw

 

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven op het vlak van onder meer gezins- en relationeel welzijn, justitiële hulp, scheidingsbemiddeling en opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen.

 

Project: Een speeltuin in de crisisopvang

 

Naast het nieuwe opvangcentrum voor dak- en thuislozen van CAW Sonar komt een speeltuin voor kinderen die, vaak voor langere tijd, samen met hun ouder(s) in het crisisopvangcentrum verblijven. De speeltuin ligt vlak naast het centrum en wordt uitgerust met veilige speeltuigen. De tuin biedt de kinderen de mogelijkheid om zich fysiek uit te leven, samen met andere kinderen te spelen en even te ontsnappen aan de beperkte ruimte waarin zij met hun ouder(s) moeten leven.

 

 

CAW Sonar vzw

Rozenstraat 28

3500 Hasselt

011/85 99 20

 

http://www.cawsonar.be/

Organisatie
CAW Sonar vzw
CAW Sonar vzw