de regenbOog vzw

 

De regenbOog streeft naar een inclusieve samenleving door te pleiten voor en te werken aan een gevarieerd netwerk van inclusieve en doelgroepspecifieke vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een handicap. De regenbOog wil bereiken dat alle personen met een handicap als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan educatieve en ontspanningsactiviteiten in de vrije tijd.

Project: Huiswerkbegeleiding voor kinderen met een handicap uit kansarme gezinnen

Kansarme kinderen met een handicap krijgen extra kansen in de buitenschoolse kinderopvang  van de regenbOog. Zij krijgen ondersteuning op maat bij het maken van hun huiswerk en bij het ‘leren studeren'. Dit gebeurt in een speciaal ingericht huiswerklokaal. Daarnaast zorgen regelmatige contacten tussen de ouders, de school, de opvang, het CLB en andere betrokkenen voor extra groeikansen voor de kinderen.

de regenbOog vzw

Weg naar As 60

3600 Genk

089/35.85.65

http://www.deregenboog.be/

Organisatie
de regenbOog vzw
de regenbOog vzw