Elkeen vzw

 

Elkeen begeleidt minderjarigen tussen 3 en 18 jaar in problematische opvoedingssituaties. Elkeen wordt ingeschakeld op initiatief van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank. De organisatie tracht probleemsituaties om te buigen naar een meer werkbare of leefbare opvoedingssituatie.

 

Project: Kinderen/jongeren en hun ouders/gezinscontext gaan opnieuw samen aan de slag

 

Kinderen en hun ouders wordt geleerd om opnieuw dingen samen te doen. Gezamenlijke positieve ervaringen geven hen de stimulans om actief verder te werken aan hun vastgelopen relatie. Twee projecten, een hoevevakantie en een sinterklaasfeest, geven kinderen en hun ouders de mogelijkheid om nieuwe bruggen te slaan, om te focussen op die dingen die wel goed gaan en om samen te bouwen aan een nieuwe toekomst in harmonie.

 

 

Elkeen vzw

Molsekiezel 17

3920 Lommel

011/54.21.21

Organisatie
Elkeen vzw
Elkeen vzw