Art 27 vzw

 

Art 27 vzw werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat stelt: Iedereen heeft het recht te genieten van Kunst en Cultuur en van het culturele leven van een gemeenschap. De vzw richt zich tot iedereen, maar in het bijzonder tot groepen en individuen die niet spontaan in aanraking komen met hedendaagse kunst. Veel aandacht en expertise gaat naar allochtone kinderen.

Project: Opgepast! Overstekende beren!

Het Berenhuis is een interactieve belevingsruimte in Heusden-Zolder waarbij de focus ligt op de combinatie kunst- taalstimulering en zelfbeeld. Met dit project wil het Berenhuis haar aanbod uitbreiden naar basisscholen van het Buitengewoon Onderwijs. Het programma zal niet worden gewijzigd, maar wel aangepast aan de specifieke noden die kinderen met mentale en/of fysieke handicaps vragen. Het Berenhuis zal hiervoor samenwerken met BSBOGO Heideland.

Art 27 vzw

Bergstraat 49

3500 Hasselt

+32-473-91 84 48

artikel27@pandora.be

http://www.artikel27.be/ en  www.ikzagtweeberen.com

Organisatie
Art 27 vzw
Art 27 vzw