Begeleidingscentrum Ter Heide

 

Begeleidingscentrum Ter Heide is erkend als instelling voor personen met een diep en ernstig mentale handicap. Het centrum is erkend voor vier opvangvormen: semi-internaat voor niet-schoolgaanden, internaat, nursingtehuis en dagcentrum.

Project: Open activiteitenboerderij De Akkerboom

De Akkerboom is een ‘activiteitenboerderij' waar men personen met beperkingen op diverse vlakken een zinvolle, duurzame en ecologisch verantwoorde dagactiviteit wil aanbieden in functie van het optimaliseren van hun vrijetijdsbesteding en met het oog op het onderhouden en verbeteren van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Momenteel worden reeds drie dagdelen per week agrarische activiteiten aangeboden: het verzorgen van de dieren, het onderhouden van de moestuin en koken. Het is de bedoeling dat deze activiteiten nog worden uitgebreid en dat De Akkerboom op termijn kan uitgroeien tot een autonome vzw.

Begeleidingscentrum Ter Heide

Klotstraat 125

3600 Genk

089/32 39 30 

www.terheide.be

Organisatie
Begeleidingscentrum Ter Heide
Begeleidingscentrum Ter Heide