BUSO Sint Elisabeth

   

Deze school biedt onderwijs aan leerlingen van 13 tot 21 jaar met een lichte tot ernstige mentale beperking, gedrags- en/of sociale en/of emotionele problemen. Ook leerlingen met autisme kunnen hier naar school.

Project: De Swtich

De Switch is een time-ourruimte die bestaat uit twee prikkelarme lokalen waar leerlingen tot rust kunnen komen. Ook wordt hierin een centrale ruimte voorzien om een gesprek te voeren of om te overleggen. In een crisissituatie (ruzie, agressie) kan de leerling hier ook in veiligheid worden gebracht zodat hij/zij geen gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving. Eén van de leerlingen bedacht de naam voor deze ruimte omdat de leerlingen in deze time-outruimte tot rust kunnen komen en letterlijk de ‘switch' (de klik) kunnen maken om nadien opnieuw te functioneren in de klas.

BUSO Sint Elisabeth

Steenovenstraat 20

3990 Peer-Wijchmaal

+32-11-52 03 60

info@buso-sint-elisabeth.be

Organisatie
BUSO Sint Elisabeth
BUSO Sint Elisabeth