CAW Sonar

 

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven op het vlak van onder meer gezins- en relationeel welzijn, justitiële hulp, scheidingsbemiddeling en opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen. CAW Sonar heeft eveneens een bijzondere opdracht inzake de opvang en begeleiding van slachtoffers en daders van intrafamiliaal geweld.

 

Project: Kinderen als getuigen van partnergeweld: de stilte doorbroken

 

Kinderen zijn vaak de stille getuigen van geweldsituaties binnen een gezin. Toch worden ze vaak niet gezien of gehoord in de begeleiding rond partnergeweld. De gevolgen die het geweld op hen heeft, worden onvoldoende erkend. CAW Sonar wil zijn medewerkers verder opleiden met het oog op een structurele hulpverlening aan deze kinderen. In dit verband worden ook de wachtruimtes en de spreekkamers van de organisatie kindvriendelijk en drempelverlagend ingericht.

 

 

CAW Sonar

Rozenstraat 28

3500 Hasselt

011/85 99 20

 

www.cawsonar.be

Organisatie
CAW Sonar
CAW Sonar