Centrum voor Ontwikkelings-stoornissen

 

Het COS is een ambulant diagnostisch centrum waar multidisciplinair onderzoek wordt gedaan bij jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsstoornis. Zo tracht men een wetenschappelijk goed onderbouwd integrale diagnose te stellen voor het kind en daarbij de ouders en de verwijzers te informeren over de problematiek van het kind. Ook wordt meegezocht naar geschikte begeleiding en therapieën of oriëntering naar een geschikte school of voorziening.

Project: Opstart antennepunt van Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Limburg

In oktober 2010 opende Antennepunt Limburg van het COS. Hiermee wil men de dienstverlening naar de doelgroep verhogen door het inkorten van de wachtlijst (in de bestaande COSsen meer dan 1 jaar), het creëren van vlottere bereikbaarheid en een betere samenwerking met het bestaande hulpverleningsnetwerk in Limburg. Dit initiatief is een samenwerking tussen het

UZ Leuven, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis.

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

Kapucijnenvoer 33

3000 Leuven

+32-16-33 75 08

cos@uzleuven.be

http://www.uzleuven.be/consultaties/Centrum%20ontwikkelingsstoornissen

 
Organisatie
Centrum voor Ontwikkelings-stoornissen
Centrum voor Ontwikkelings-stoornissen