De Hummeltjes

 

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Hummeltjes biedt kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Doelgroep zijn gezinnen waar de opvoeding vastloopt of dreigt vast te lopen. Zij kunnen beroep doen op een tijdelijke hulpaanbod om zo verandering in het opvoedingsproces te realiseren.

Project: ‘Wij gaan op weg en we nemen mee..', een reiskoffer voor ouders en kinderen die samen terug op weg willen gaan

In dit project wil CKG de Hummeltjes een reiskoffer samenstellen voor ouders en kinderen die samen terug op weg willen gaan. De ouders die beroep doen op het CKG hebben vaak het gevoel dat ze geen greep meer hebben op de opvoedingssituatie thuis. Zij willen deze veranderen, maar vaak ontbreekt hen de kennis en de energie om aan de slag te gaan. Vanuit de bagagekoffer kunnen ouders pedagogische reisgidsen kiezen om zo hun eigen werkmap samen te stellen. Hierdoor wil CKG hen opnieuw grip laten krijgen op hun situatie. Ook voor de kinderen wordt een koffertje voorzien met o.a. een infoboekje, wegwijzers enz.

CKG De Hummeltjes

Van Caenegemlaan 1

3500 Hasselt

+32-11-27 94 00

ckg@hummeltjes.be

http://www.hummeltjes.be/

Organisatie
De Hummeltjes
De Hummeltjes