De Egeltjes

De Egeltjes is een jonge organisatie die zich bevindt op het kruispunt van kinderopvang, welzijn en onderwijs. Basisdoel is het bieden van opvang en ondersteuning aan kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie. Dit gebeurt concreet door taal- en ontwikkelingsstimulerend te werken.

Project: Klik en Prik

 De Egeltjes (peuters en kleuters) trekken (klikken) en tonen (prikbord) foto's uit hun omgeving en verbinden dit met taal. Op die manier wordt de verbinding gemaakt of versterkt tussen De Egeltjes en thuis, tussen de kindjes en hun ouders en tussen de kindjes en de ouders onderling. Doelstellingen van het project zijn taalverwerving, een hechtere band tussen De Egeltjes en het gezin, het versterken van de ouder-kindrelatie en de emotionele, intellectuele, motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Organisatie
De Egeltjes
Locatie
3800 Sint-Truiden
Telefoon
+32 487 90 67 67
De Egeltjes