De Oever

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die begeleiding op maat aanbiedt aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als problematisch wordt ervaren. Doelstelling is zicht te krijgen op de sterke kanten van het kind en de andere gezinsleden, en de draagkracht van het gezin te vergroten waardoor een weg kan gezocht worden naar groei en zelfredzaamheid.

Project: Doe-gerichte hulpverlening als alternatief voor time-out

Door ervaringsgerichte en creatieve activiteiten met de jongeren en hun gezinnen wil De Oever enerzijds preventief werken om te voorkomen dat een begeleiding wordt stopgezet; anderzijds wil men de interne time-outs binnen De Oever een intensievere invulling geven.  

Organisatie
De Oever
Locatie
3501 Hasselt-Wimmertingen
Telefoon
+32 11 85 90 40
De Oever