CKG De Hummeltjes - Afdeling Tweehuizen

De Hummeltjes is een zelfstandig kinderdagverblijf, gestart in 1996. De groepsopvang richt zich op 25 kinderen die nog niet naar de basisschool gaan (van 0 tot 3 jaar). Alle kinderen zijn welkom. Kinderen met een extra zorgbehoefte, zoals kinderen met een beperking, krijgen aangepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen.


Project: Zintuigen in bloei? Ontwikkeling in volle groei!

Op een speelse manier wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van sociaal kwetsbare kinderen en dit door stimulering van de zintuigen. Met behulp van specifieke methodieken en leeftijdsadequaat speelgoed worden kansen gecreëerd zodat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Financiële steun zal aangewend worden voor o.a. het aanschaffen van ontwikkelingsmateriaal om de zintuigen te prikkelen.

Organisatie
CKG De Hummeltjes - Afdeling Tweehuizen
Locatie
3500 Hasselt
Telefoon
+32 11 22 50 34
CKG De Hummeltjes - Afdeling Tweehuizen