BUSO Sint Elisabeth

De fun-athlon is een organisatie van Buso St Elisabeth Wijchmaal. Een school voor jongeren met een verstandelijke en/of fysiek beperking. Op deze dag zullen we met een duizendtal personen - met en zonder beperking - op een sportieve manier met elkaar leren opgaan. Plezier, sport en integratie blijven de kernbegrippen. Het aanbieden van gekende en minder gekende sporten staat hierbij centraal. Tijdens de fun-athlon brengen we onze deelnemers in contact met sportclubs en de lokale gemeenschap.

Organisatie
BUSO Sint Elisabeth
BUSO Sint Elisabeth