De Egeltjes

Bij de Egeltjes wordt het concept van de Franse 'crèches parentales', dat vertaald werd naar Vlaanderen door VBJK, in de praktijk omgezet met specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen. Ouders kunnen op zeer uiteenlopende manieren een rol opnemen in de opvang. Zo ontstaat er ruimte voor een brede en rijke dialoog waarin opvoeding centraal staat. Om dit verder uit te werken en uit te dragen is er voldoende kindrije tijd nodig bij De Egeltjes.

Organisatie
De Egeltjes
De Egeltjes