Akindo vzw

De vzw Akindo organiseert al meer dan 50 jaar vakanties voor kinderen en jongeren uit sociaal kwetsbare milieus. Daarnaast organiseert men 2 keer per jaar een vakantie voor het hele gezin. Vakantie is een recht voor iedereen, een zinvolle vrijetijdsbesteding levert een waardevolle bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren er tal van sociale vaardigheden, spelen er in groepsverband en creativiteit wordt gestimuleerd.  

Project: Akindo ’n out 2.0  

Met dit project wil men een 15 tal maatschappelijk kwetsbare jongeren concreet en op maat de kans geven vrijwilligerswerk te verrichten in een vakantiesfeer voor doelgroepkinderen. Dit ‘teruggeven’ van energie, inzet en enthousiasme geeft een boost van respect, eigenwaarde en (h)erkenning van eigen talenten en vaardigheden. Ze vervolledigen zich in technische, huishoudkundige en leefvaardigheden. Ze oefenen sociale vaardigheden, arbeidsattitudes, zelfreflectie, verantwoordelijkheidszin en werken er aan hun zelfvertrouwen. Dit project voorziet in de begeleiding, vervoer en verblijf van deze jongeren.

Organisatie
Akindo vzw
Akindo vzw