ART 27 vzw (Het Berenhuis)

Het Berenhuis is een vrolijk centrum voor taalactivering en kunsteducatie in Heusden-Zolder. Kunst is een ideaal middel om aan taalactivering te doen, omdat het een universele taal is, die meerdere waarheden kent. Kinderen worden meegenomen in de hyperrealistische afbeeldingen van dieren (door kunstenaar Marcel Witte). Het ‘menselijk’ gedrag van de dieren zet onze bezoekers aan tot praten, vertellen, fantaseren en filosoferen. Dat is erg taalbevorderend en zorgt ervoor dat de kinderen bewust worden van hun eigen talenten.

Project: Ons scenario aanpassen

Naast ons oorspronkelijke doelpubliek (lokale scholen/wijkwerkingen), bereiken we een toenemend aantal groepen uit de gehandicaptensector, opvangcentra voor asielzoekers, kinderopvang en het buitengewoon onderwijs. Daarnaast groeit ook het aantal inspiratiebezoeken van teams uit de sociale-culturele sector. We worden tevens geconfronteerd met kansarme jongeren die worstelen met de actualiteit, hun identiteit, hun plaats in de samenleving, hun toekomstkansen… Gezien de wereld in verandering is, zien we de noodzaak het scenario te vernieuwen, vertrekkend vanuit de vragen/noden die we hoorden en geïnspireerd op de mensenrechten.

Organisatie
ART 27 vzw (Het Berenhuis)
ART 27 vzw (Het Berenhuis)