Auxilia vzw

Medewerkers van de vrijwilligersorganisatie Auxilia geven 1 à 2 uur per week les aan schoolgaande kinderen, jongeren en volwassenen die een leerdoel beogen, maar over beperkte kansen beschikken en nergens anders terechtkunnen om hun doel te bereiken. Auxilia komt via sociale diensten, hulpverleningsorganisaties en scholen in contact met kandidaat-leerlingen. De organisatie werkt met regionale vrijwilligerskernen in heel Vlaanderen.

Project: Beter samenwerken met andere organisaties

Auxilia regio Limburg is sterk gegroeid. De steun van EHvL zal dan ook hoofdzakelijk aangewend worden om de huidige werking te consolideren, uit te breiden en de continuïteit te garanderen. Dit onder de vorm van de uitbouw naar het bereik Auxillia via de OCMW’s, de samenwerking met de verschillende scholen versterken, kwaliteitsverbetering door vorming en intervisie voor (nieuwe) vrijwilligers en professionalisering in onze administratie.

Organisatie
Auxilia vzw
Auxilia vzw
import_blog
/blog/auxilia-vzw/