BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth organiseert secundair onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften. Het is een zeer uitgebreide school in het buitengewoon secundair onderwijs met leeraanbod type 1,2,3 en 9 en het basisaanbod. De leerlingen kunnen hier rekenen op de begeleiding van een heel team leerkrachten, pedagogen, ergotherapeuten, psychologen enz. Men wil vooral een school zijn waar alle jongeren buitengewone kansen krijgen.

Project: Vakantieopvang voor jongeren met een beperking

In 2017 start men met vakantieopvang voor jongeren met een mentale beperking of autisme. Men merkt dat enerzijds er een beperkt aanbod is en anderzijds dat heel wat van de jongeren de weg niet vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Met dit project wenst men een eerste kamp te organiseren in de Paasvakantie. Op het programma staan kook- en creaworkshops, houtbewerking en dans. Daarnaast organiseren ze een fotozoektocht in school. Belangrijk is dat de jongeren er een fijne tijd beleven, zich aanvaard voelen en hun talenten kunnen leren kennen. Een toonmoment voor de ouders is het klapstuk van de vakantie.

Organisatie
BuSO Sint-Elisabeth
BuSO Sint-Elisabeth