CIG De Zeshoek vzw

De Zeshoek is een Centrum voor Integrale Gezinshulp, erkend door het agentschap jongerenwelzijn. Ze bieden opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot 12 jaar die problemen hebben op allerlei levensdomeinen. De doelstelling is de ouder pedagogisch en emotioneel sterker te maken om de ouder-kind band opnieuw op te krikken en te werken aan een stabiele en gezonde gezinssituatie.

Project: Samen spelen verbindt ouder en kind


Met dit project wenst men een buitenspeeltuin aan te leggen. Zo wil men kinderen stimuleren om buiten te spelen. Ze ontmoeten er andere kinderen. Sociale interactie is erg belangrijk. Daarnaast is klauteren, klimmen en springen bevorderend voor de ontwikkeling. Men wil ouders stimuleren om in deze speeltuin samen met hun kind te spelen. Dit zal ook de interactie tussen kind en ouder bevorderen. In plaats dat bezoek van een ouder artificieel aanvoelt, kunnen ze straks samen buiten ravotten in de speeltuin.

Organisatie
CIG De Zeshoek vzw
CIG De Zeshoek vzw