De Droomboom vzw

Vzw De Droomboom biedt kansarme kinderen en jongeren wekelijks naschoolse activiteiten aan; gebaseerd op plezierige, zinvolle en positief geïnspireerde vrijetijdsbesteding. De activiteiten worden zo laagdrempelig mogelijk aangeboden zodat ook kinderen met beperkte mogelijkheden de kans krijgen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Men beoogt een culturele en sociale mix: alle kinderen uit de omgeving zijn welkom, maar bijzondere waakzaamheid blijft nodig om anderstaligen en kinderen uit kansarme gezinnen te stimuleren naschoolse activiteiten te volgen.

Project: Boksen voor kinderen

Met dit project wil men een extra workshop boksen organiseren. Ze gebruiken de steun concreet voor de uitbouw van deze activiteit: het in orde brengen van een lokaal, het aankopen van de nodige materialen zoals boksballen, handschoenen, bokszakken, springtouwen, matten enz. Daarnaast wil men tijdens de paasvakantie extra vrijetijdsactiviteiten aanbieden waarvoor ook materiaal dient aangekocht te worden.

Organisatie
De Droomboom vzw
De Droomboom vzw