De Egeltjes vzw

De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters en kleuters met stekeltjes. Dit zijn kinderen uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme, kinderen komende uit moeilijke gezinsituaties. verhogen van de ouderparticipatie is 1 van de doelstellingen binnen de werking.

Project: Plaats maken voor ouders

Het project voorziet in het installeren van een ouderruimte waardoor de ouderparticipatie ten volle benut kan worden: een ruimte voor vormingen, ouderactiviteiten en oudervergaderingen. daarnaast voorziet men in een extra personeelslid kindvrijetijd zodat begeleiders meer diepgang kunnen bieden aan de individuele kind-ouder begeleiding. 

Organisatie
De Egeltjes vzw
Locatie
3800 Sint-Truiden
De Egeltjes vzw