De Terrilling vzw

De 3 scholen uit Beringen-Mijn (De Horizon, Het Mozaïek, ’t Ateljeeke) gingen dit schooljaar samen met opbouwwerk RIMO Limburg en de dienst Samenleven van de stad van start met een Brede School. Met de Terrilling bieden ze alle kinderen (van de kleuterklas tot het zesde leerjaar) naschoolse activiteiten op maat om hun talenten te leren ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen. Dit kan gaan van Franse les tot schaken, dans, circustechnieken en basket.

Project: Talenten ontdekken in de Brede School

Met dit project willen we de kansen kwetsbare kinderen die hun weg niet vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod vergroten. We doen dit door verschillende drempels te verlagen of weg te nemen: organisatie van vervoer, verlaagde deelnameprijs, aanbod is vraaggericht enz. Door het aanbieden van een breed activiteitengamma willen we de kinderen nieuwe ervaringen laten opdoen, zich goed laten voelen (welbevinden) en hun sociaal netwerk verbreden. Op termijn streven we naar een doorstroming van kinderen naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Zo bevorderen we de kansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Organisatie
De Terrilling vzw
De Terrilling vzw