Buidtelberg vzw

Vrije basisschool De Buidtelberg is een kleinschalige school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags- of emotionele problemen, met ontwikkelingsstoornissen en met autisme. De school spitst zich niet enkel op het educatieve aspect toe, maar op de totaalontwikkeling.

Project: Een rustplaats en werkplek in het groen

De school wil kinderen een rust- en werkplek in het groen bieden. Veel kinderen komen in hun moeilijke thuissituatie te weinig tot rust. Ook op school ligt de druk hoog. De rustplek bestaat uit zitbanken, een moestuin, een kippenren, insectenhotel, vogelhuisjes en voederplaatsen. “We leren onze kinderen tot rust komen op moeilijke momenten, en te kiezen voor afzondering in plaats van de confrontatie aan te gaan”, zegt de directie. Daarnaast leren ze respect hebben voor dieren en materialen, en ecologisch omgaan met de natuur.

Organisatie
Buidtelberg vzw
BUIDTELBERG VZW