Daidalos vzw

Daidalos vzw ondersteunt gezinnen waar het opvoeden en samenleven moeilijk verloopt. De vzw houdt daarbij rekening met elk gezinslid. Hulp is slechts tijdelijk, want met wat hulp en een duwtje in de rug kunnen gezinnen na een tijdje opnieuw op eigen krachten verder.

Project: I-sport

Daidalos organiseert een tiental vrijetijdssessies voor jongeren. De focus ligt op ‘samen dingen doen’ met leeftijdsgenoten. Benny Maes: “Door middel van sport willen we de leefwereld van onze jongeren verruimen.” De jongeren doen zo nieuwe positieve ervaringen op, beleven nieuwe perspectieven, oefenen hun sociale vaardigheden en versterken hun zelfbeeld. Daidalos organiseert dit project samen met reguliere sportclubs om de doorstroom naar het regulier sportaanbod te bevorderen.

Organisatie
Daidalos vzw
DAIDALOS VZW