Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft vzw is ontstaan uit de nood aan gespecialiseerde opvang voor kinderen met ASS tijdens schoolvakanties. Vanuit het geloof in de krachten van ieder persoon met een beperking en het recht op een eigen persoonlijke ontwikkeling, groeide Autisme Leeft vzw uit tot een aanbieder van een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor iedere leeftijdsgroep van personen met autisme, maar vooral een sociale omgeving waar eenieder zichzelf mag zijn en zijn of haar talenten ten volle kan ontdekken en ontwikkelen.

Buitenschoolse Kinderopvang voor kinderen met autisme

Er is echter nog steeds een tekort aan gespecialiseerde buitenschoolse opvangmogelijkheden voor kinderen met ASS. Daarom zal Autisme Leeft vzw, samen met Stad Hasselt, via een gespecialiseerde buitenschoolse kinderopvang een nieuwe ruimte creëren op maat van de behoeften van deze kinderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontspannen en verder kunnen ontplooien.

Deze ruimte wordt tevens een ontmoetingsplek voor ouders, die met de geruststellende gedachte dat hun kind op maat en met het nodige respect wordt opgevangen, hun job kunnen blijven uitoefenen.

Voor Autisme Leeft vzw wordt het nieuwe project een uitdaging, ze zullen hun expertise inzetten voor een nieuwe doelgroep  én het bestaande aanbod uitbreiden. Één ding is zeker, de gespecialiseerde buitenschoolse kinderopvang wordt vooral een plaats waar het kind zich thuis kan voelen, zich optimaal kan ontplooien en waar ouders gehoord worden en elkaar kunnen ontmoeten.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Autisme Leeft vzw
Autisme Leeft vzw