Bethanië vzw

Bethanië is een observatie- en behandelingscentrum voor schoolgaande kinderen en jongeren tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. Leefgroep Oostzijde in Hasselt richt zich op de allerkleinsten, kindjes tussen 2,5 en 7 jaar. Deze kinderen zijn nog er jong en dus ook erg kwetsbaar. Daarom wordt de opnameduur zo kort mogelijk gehouden en de ouders en school nauw betrokken bij de werking.

Van wie ik ben is hij/zij een deel Opgroeien met een “afwezige” ouder heeft een enorme impact op de ontwikkeling van (erg jonge) kinderen.

Meer kinderen lijken op te groeien met een “afwezige” ouder, meestal de vader. Kinderen geven vaak zelf een invulling hieraan en zoeken een verklaring waarom de ouder er niet is. Ze geven zichzelf de schuld of idealiseren de situatie en bouwen een onrealistisch beeld op van de afwezige ouder. Beide scenario’s hebben een weerslag op de ontwikkeling van de kinderen. De redenen voor afwezigheid kunnen uiteraard heel verschillend zijn, maar het gaat nooit om een positief verhaal. Het verdriet en de pijn wegen sterk door in de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen hebben last van het afwezig zijn, stellen zich vragen, voelen zich schuldig, niet goed genoeg,… In wie ze zijn, willen zijn of wie ze worden speelt de afwezige ouder een gigantisch grote rol. Omwille van de jonge leeftijd zijn visuele elementen belangrijk om het verhaal dragelijker te maken en kinderen sterker en weerbaarder te maken zodat ze ook meer zichzelf kunnen zijn.

Daarom wil Bethanië voor elk van deze kinderen het levensverhaal visualiseren én vervolledigen. Alle info wordt samengebracht in een boek waarin het kind antwoorden wordt geboden op zijn of haar onbeantwoorde vragen. Wat het kind belangrijk vindt om te houden en koesteren wordt samengebracht op een verzamelwand zodat het zichtbaar is (ook voor anderen) en niet verloren gaat. Met de kinderen en ouders wordt ook een Cosmogolem gebouwd, met een groot hart waar de kinderen al hun verlangens, dromen, wensen, geheimen, verdrietjes en pijn kwijt kunnen en wordt er ook een Troostplek gecreëerd, een groene plek waar ze troost kunnen vinden wanneer ze worstelen met gemis, verlies, afstand of afscheid. Ook de ouders krijgen de kans andere ouders te ontmoeten die in eenzelfde situatie verkeren. Verder zullen ook workshops worden georganiseerd aan het einde van het project door middel van positieve, creatieve momenten voor ouder en kind.

Steun door ehvl
€4.500
Organisatie
Bethanië vzw
Bethanië vzw